رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور

ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور در دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در دستور هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد./خانه ملت

ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور در دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس

ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در دستور هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد./خانه ملت