رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست طالبان برای بازگشایی سفارتخانه‌های خارجی در کابل

درخواست طالبان برای بازگشایی سفارتخانه‌های خارجی در کابل ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان در دیدار شماری از سفرای کشورهای خارجی از کشورهای جهان خواست سفارت‌خانه‌های خود را در افغانستان بازگشایی کنند. ملا عبدالغنی برادر گفت: حکومت ما به هیچ‌کسی اراده و سیاست ضرر رساندن را ندارد؛ افغانستان آینده، خانه امن خواهد بود.

درخواست طالبان برای بازگشایی سفارتخانه‌های خارجی در کابل

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان در دیدار شماری از سفرای کشورهای خارجی از کشورهای جهان خواست سفارت‌خانه‌های خود را در افغانستان بازگشایی کنند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: حکومت ما به هیچ‌کسی اراده و سیاست ضرر رساندن را ندارد؛ افغانستان آینده، خانه امن خواهد بود.