رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها اعلام شد

زمان بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها اعلام شد خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم: دانشگاه‌ها احتمالا اواسط یا اواخر ترم جاری بازگشایی می‌شوند. بازگشایی دانشگاه‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تابع سیاست کلی ستاد ملی مبارزه با کروناست و برای عملیاتی شدن آموزش حضوری، تابع این است که واکسیناسیون دو دوز دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان […]

زمان بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها اعلام شد

خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم:

دانشگاه‌ها احتمالا اواسط یا اواخر ترم جاری بازگشایی می‌شوند.

بازگشایی دانشگاه‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تابع سیاست کلی ستاد ملی مبارزه با کروناست و برای عملیاتی شدن آموزش حضوری، تابع این است که واکسیناسیون دو دوز دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان به صورت کامل انجام شود.