رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله رییسی یک قانون مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

آیت الله رییسی یک قانون مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد رییس جمهوری قانون تفسیر بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

آیت الله رییسی یک قانون مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهوری قانون تفسیر بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.