رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق داوران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

حقوق داوران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند عزیز خادم، رئیس فدراسیون فوتبال: قوی‌تر از گذشته با توهین‌کنندگان به داوری برخورد می‌کنیم. برنامه‌ریزی‌ شده که حق و حقوق داوری ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

حقوق داوران ۴۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

عزیز خادم، رئیس فدراسیون فوتبال:

قوی‌تر از گذشته با توهین‌کنندگان به داوری برخورد می‌کنیم.

برنامه‌ریزی‌ شده که حق و حقوق داوری ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کند.