رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران آماده مرمت آثار آسیب دیده تاریخی سوریه در جنگ با داعش است

ایران آماده مرمت آثار آسیب دیده تاریخی سوریه در جنگ با داعش است شالبافیان، معاون گردشگری کشور: این ظرفیت از سوی ایران وجود دارد که آثار آسیب دیده سوریه را مرمت کند و تجربیات خوب ایران در این خصوص به سوریه منتقل خواهد شد. یکی از مهمترین ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری، توریسم سلامت و […]

ایران آماده مرمت آثار آسیب دیده تاریخی سوریه در جنگ با داعش است

شالبافیان، معاون گردشگری کشور:

این ظرفیت از سوی ایران وجود دارد که آثار آسیب دیده سوریه را مرمت کند و تجربیات خوب ایران در این خصوص به سوریه منتقل خواهد شد.

یکی از مهمترین ظرفیت‌های ایران در حوزه گردشگری، توریسم سلامت و گردشگری پزشکی است و در همین ارتباط این آمادگی را داریم که گردشگران سوری از این ظرفیت در ایران استفاده کنند.