رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استانداران اصفهان و هرمزگان تعیین شدند

استانداران اصفهان و هرمزگان تعیین شدند هیئت وزیران پس از بررسی سوابق سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی، به آنها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان رأی اعتماد دادند.

استانداران اصفهان و هرمزگان تعیین شدند

هیئت وزیران پس از بررسی سوابق سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی، به آنها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان رأی اعتماد دادند.