رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب محمدرئیس زاده به سمت رئیس کل سازمان نظام پزشکی

انتصاب محمدرئیس زاده به سمت رئیس کل سازمان نظام پزشکی رئیس جمهور با صدورحکمی دکتر محمد رئیس زاده را برای مدت چهار سال به عنوان “رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران” منصوب کرد.

انتصاب محمدرئیس زاده به سمت رئیس کل سازمان نظام پزشکی

رئیس جمهور با صدورحکمی دکتر محمد رئیس زاده را برای مدت چهار سال به عنوان “رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران” منصوب کرد.