رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراز خوش‌بینی مشاور رییس‌ کشور امارات به تعامل با ایران

ابراز خوش‌بینی مشاور رییس‌ کشور امارات به تعامل با ایران انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس‌ کشور امارات: ترک‌ها درخصوص آنچه به آن‌ها میگوییم نظر مثبتی دارند. آیا من نسبت به تعامل با ایران نیز نظر مثبتی دارم؟ بله دارم. آیا درخصوص اینکه ایران رویه منطقه‌ای خود را تغییر خواهد داد خوشبین هستم؟ باید بگویم که […]

ابراز خوش‌بینی مشاور رییس‌ کشور امارات به تعامل با ایران

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس‌ کشور امارات: ترک‌ها درخصوص آنچه به آن‌ها میگوییم نظر مثبتی دارند. آیا من نسبت به تعامل با ایران نیز نظر مثبتی دارم؟ بله دارم. آیا درخصوص اینکه ایران رویه منطقه‌ای خود را تغییر خواهد داد خوشبین هستم؟ باید بگویم که در این زمینه بیشتر واقع بین هستم اما شرط می‌بندم که ایران نیز از خلا (موجود در منطقه) و تشدید تنش نگران است /ایسنا