رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مرز ایران و پاکستان برای آمد و رفت تجار و دانشجویان

بازگشایی مرز ایران و پاکستان برای آمد و رفت تجار و دانشجویان رسانه‌های پاکستانی امروز از گشایش مجدد گذرگاه مرزی مشترک با ایران در نقطه تفتان-میرجاوه برای تسهیل آمد و رفت تجار و دانشجویان خبر دادند. در این گزارش آمده است: اکنون تردد تجار، دانشجویان و رانندگان کامیون‌های پاکستانی به داخل ایران مطابق با پروتکل‌های […]

بازگشایی مرز ایران و پاکستان برای آمد و رفت تجار و دانشجویان

رسانه‌های پاکستانی امروز از گشایش مجدد گذرگاه مرزی مشترک با ایران در نقطه تفتان-میرجاوه برای تسهیل آمد و رفت تجار و دانشجویان خبر دادند.

در این گزارش آمده است: اکنون تردد تجار، دانشجویان و رانندگان کامیون‌های پاکستانی به داخل ایران مطابق با پروتکل‌های بهداشتی و برخوردار از مدارک مجاز سفر، آزاد است اما ممنوعیت تردد زائرین یا گردشگران همچنان برقرار می‌باشد.