رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با کارت واکسن هم نمی‎توانید به مناطق قرمز سفر کنید

با کارت واکسن هم نمی‎توانید به مناطق قرمز سفر کنید جانشین رئیس پلیس راهور: در مورد آزاد بودن سفر به شهرهای قرمز و نارنجی با «کارت واکسن» چیزی به ما ابلاغ نشده است. محدودیت تردد در این شهرها ادامه دارد و متخلفان جریمه می‎شوند.

با کارت واکسن هم نمی‎توانید به مناطق قرمز سفر کنید

جانشین رئیس پلیس راهور: در مورد آزاد بودن سفر به شهرهای قرمز و نارنجی با «کارت واکسن» چیزی به ما ابلاغ نشده است. محدودیت تردد در این شهرها ادامه دارد و متخلفان جریمه می‎شوند.