رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد فقرا ۲ برابر شد/ ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط کم شد!

تعداد فقرا ۲ برابر شد/ ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط کم شد! آمار جدیدی درباره فقر ایران منتشر شده است. طبق نتایج این پژوهش معتبر، در دهه ۹۰ تعداد فقرای ایران دو برابر شده و چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی ( ۵/ ۵ دلار در روز) سقوط کردهاند. حدود […]

تعداد فقرا ۲ برابر شد/ ۸ میلیون نفر از طبقه متوسط کم شد!

آمار جدیدی درباره فقر ایران منتشر شده است.

طبق نتایج این پژوهش معتبر، در دهه ۹۰ تعداد فقرای ایران دو برابر شده و چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی ( ۵/ ۵ دلار در روز) سقوط کردهاند.

حدود هشت میلیون نفر هم از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» رفتند./ جماران