رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نه بزرگ اروپا به وزیرخارجه ایران/ آلمان از ایران خواست برای ازسرگیری مذاکرات وین شرط تعیین نکند

نه بزرگ اروپا به وزیرخارجه ایران/ آلمان از ایران خواست برای ازسرگیری مذاکرات وین شرط تعیین نکند وزارت امور خارجه آلمان: برلین “درخواست تهران برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌ ایران به عنوان یکی از شروط از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین” را رد می‌کند. ایران نمی‌تواند شروط بیشتری برای از سرگیری مذاکرات تعیین کند. […]

نه بزرگ اروپا به وزیرخارجه ایران/ آلمان از ایران خواست برای ازسرگیری مذاکرات وین شرط تعیین نکند

وزارت امور خارجه آلمان:
برلین “درخواست تهران برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌ ایران به عنوان یکی از شروط از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین” را رد می‌کند.
ایران نمی‌تواند شروط بیشتری برای از سرگیری مذاکرات تعیین کند.
ما از ایران می‌خواهیم هر چه زودتر مذاکرات را ز سر بگیرد.
انتظار داریم توافقی در یک تاریخ معین انجام شود /ایسنا