رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دست رد عراق به خودروهای ایرانی!

دست رد عراق به خودروهای ایرانی! وزیر صمت وعده داده بود که می‌خواهد سالانه یک میلیون دستگاه خودرو صادر کند. مهمترین بازارهای هدف خودروهای ایرانی هم عراق و سوریه است اما حالا خبر رسیده که عراق در گام اول خودروهای ایرانی را به دلیل کیفیت پایین نپذیرفته است! /تجارت‌نیوز

دست رد عراق به خودروهای ایرانی!

وزیر صمت وعده داده بود که می‌خواهد سالانه یک میلیون دستگاه خودرو صادر کند. مهمترین بازارهای هدف خودروهای ایرانی هم عراق و سوریه است اما حالا خبر رسیده که عراق در گام اول خودروهای ایرانی را به دلیل کیفیت پایین نپذیرفته است! /تجارت‌نیوز