رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واتس اپ: صبور باشید

واتس اپ: صبور باشید حساب کاربری واتس‌اپ با تایید اختلال در این اپلیکیشن، از کاربران خود خواست تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی صبور باشند

واتس اپ: صبور باشید

حساب کاربری واتس‌اپ با تایید اختلال در این اپلیکیشن، از کاربران خود خواست تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی صبور باشند