رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فتحعلی اویسی درگذشت

فتحعلی اویسی درگذشت فتحعلی اویسی که چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود، صبح سه شنبه، ۱۳ مهرماه درگذشت.

فتحعلی اویسی درگذشت

فتحعلی اویسی که چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود، صبح سه شنبه، ۱۳ مهرماه درگذشت.