رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت روحانی رکورددار تورم بعد از انقلاب

دولت روحانی رکورددار تورم بعد از انقلاب براساس پیگیری‌ها از منابع بانک‌مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸ درصد رسیده. این نرخ تورم از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته، این تورمِ بالا محصول عملکرد و سیاست‌های تورم‌زای دولت ۸ ساله روحانی بوده. بالاترین نرخ تورم پیش از این در سال ۷۴ و […]

دولت روحانی رکورددار تورم بعد از انقلاب

براساس پیگیری‌ها از منابع بانک‌مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸ درصد رسیده.

این نرخ تورم از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته، این تورمِ بالا محصول عملکرد و سیاست‌های تورم‌زای دولت ۸ ساله روحانی بوده.

بالاترین نرخ تورم پیش از این در سال ۷۴ و در دولت سازندگی با عدد ۴۹.۵ درصد ثبت شده بود.