رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیویورک‌تایمز: شمار زیادی از مخبران سیا اخیراً کشته یا دستگیر شده‌اند

نیویورک‌تایمز: شمار زیادی از مخبران سیا اخیراً کشته یا دستگیر شده‌اند روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکایی هفته گذشته به تمامی دفاتر سیا در سراسر دنیا هشدار داده‌اند که شمار نگران‌کننده‌ای از مخبران به کار گرفته شده توسط این سازمان دستگیر یا کشته شده‌اند.

نیویورک‌تایمز: شمار زیادی از مخبران سیا اخیراً کشته یا دستگیر شده‌اند

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکایی هفته گذشته به تمامی دفاتر سیا در سراسر دنیا هشدار داده‌اند که شمار نگران‌کننده‌ای از مخبران به کار گرفته شده توسط این سازمان دستگیر یا کشته شده‌اند.