رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان روند صدور و توزیع گذرنامه در افغانستان را از سرگرفت

طالبان روند صدور و توزیع گذرنامه در افغانستان را از سرگرفت اداره گذرنامه امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد که روند صدور و توزیع گذرنامه در این کشور از سرگرفته شده‌ است. عالم گل حقانی، سرپرست اداره گذرنامه دولت طالبان همچنین گفت که گذرنامه‌های ۲۵ هزار نفر آماده توزیع است.

طالبان روند صدور و توزیع گذرنامه در افغانستان را از سرگرفت

اداره گذرنامه امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد که روند صدور و توزیع گذرنامه در این کشور از سرگرفته شده‌ است. عالم گل حقانی، سرپرست اداره گذرنامه دولت طالبان همچنین گفت که گذرنامه‌های ۲۵ هزار نفر آماده توزیع است.