رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید بر واکسیناسیون زنان باردار با “سینوفارم”

تاکید بر واکسیناسیون زنان باردار با “سینوفارم” دبیر کمیته علمی کشوری کرونا: توصیه شده زنان باردار هم واکسن تزریق کنند. واکسن سینوفارم هم مورد تایید سازمان بهداشت جهانی بوده و مشکلی هم ندارد و میزان کارایی آن ۷۸ درصد است. بنابراین ما توصیه می‌کنیم که هر واکسنی که در دسترس است، استفاده شود تا ایمنی […]

تاکید بر واکسیناسیون زنان باردار با “سینوفارم”

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

توصیه شده زنان باردار هم واکسن تزریق کنند. واکسن سینوفارم هم مورد تایید سازمان بهداشت جهانی بوده و مشکلی هم ندارد و میزان کارایی آن ۷۸ درصد است.

بنابراین ما توصیه می‌کنیم که هر واکسنی که در دسترس است، استفاده
شود تا ایمنی بدن علیه کرونا ایجاد شود.