رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی علی صالح‌آبادی در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.

صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

علی صالح‌آبادی در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.