رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات تزریق دُز سوم واکسن کرونا اعلام شد

جزئیات تزریق دُز سوم واکسن کرونا اعلام شد رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونین بهداشتی، جزئیات تزریق دُز سوم واکسن کرونا را اعلام کرد. گروه‌های هدف شامل کارکنان بخش بهداشت واگیر درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است و زمان دریافت دُز بوستر حداقل ۶ ماه پس از دُز […]

جزئیات تزریق دُز سوم واکسن کرونا اعلام شد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونین بهداشتی، جزئیات تزریق دُز سوم واکسن کرونا را اعلام کرد.

گروه‌های هدف شامل کارکنان بخش بهداشت واگیر درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است و زمان دریافت دُز بوستر حداقل ۶ ماه پس از دُز دوم است.