رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور اردوغان: بر روی امنیت مرزی با ایران کار می‌کنیم

مشاور اردوغان: بر روی امنیت مرزی با ایران کار می‌کنیم مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور ترکیه: این کشور بر روی تقویت مرزهای خود با ایران کار می‌کند. تاکنون پذیرای چهار میلیون سوری بوده‌ایم. ما هر آنچه در توان داشته باشیم برای تقویت امنیت خود انجام خواهیم داد.

مشاور اردوغان: بر روی امنیت مرزی با ایران کار می‌کنیم

مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور ترکیه:
این کشور بر روی تقویت مرزهای خود با ایران کار می‌کند.
تاکنون پذیرای چهار میلیون سوری بوده‌ایم. ما هر آنچه در توان داشته باشیم برای تقویت امنیت خود انجام خواهیم داد.