رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین دیدار بن‌زاید با مقام بلندپایه قطری پس از چهار سال

اولین دیدار بن‌زاید با مقام بلندپایه قطری پس از چهار سال پس از گذشت چهار سال از زمان محاصره قطر، خبرگزاری امارات گزارش داد ولی‌عهد ابوظبی با وزیر خارجه قطر درباره «روابط برادرانه و راه‌های تقویت آن در راستای منافع دوجانبه» دیدار و گفت‌وگو کرده است

اولین دیدار بن‌زاید با مقام بلندپایه قطری پس از چهار سال

پس از گذشت چهار سال از زمان محاصره قطر، خبرگزاری امارات گزارش داد ولی‌عهد ابوظبی با وزیر خارجه قطر درباره «روابط برادرانه و راه‌های تقویت آن در راستای منافع دوجانبه» دیدار و گفت‌وگو کرده است