رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر علی باقری به ترکیه

سفر علی باقری به ترکیه علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، در ادامه سفر منطقه‌ای اخیر خود، به ترکیه سفر می‌کند و با مقامات این کشور دیدار و رایزنی می‌کند. وی پیش از سفر به ترکیه در راستای سفر اخیر منطقه‌ای خود به کشورهای قطر، پاکستان و عمان سفر کرده بود.

سفر علی باقری به ترکیه

علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، در ادامه سفر منطقه‌ای اخیر خود، به ترکیه سفر می‌کند و با مقامات این کشور دیدار و رایزنی می‌کند.

وی پیش از سفر به ترکیه در راستای سفر اخیر منطقه‌ای خود به کشورهای قطر، پاکستان و عمان سفر کرده بود.