رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۲۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۲۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۶۲۵ بیمار جدید

فوت ۲۳۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۶۲۵ بیمار جدید