رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیروزی با گل اروپاییِ زوج طلایی

مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲ پیروزی با گل اروپاییِ زوج طلایی؛ بازگشت به صدر پیش از دوئل مستقیم سرگروهی

مقدماتی جام جهانی۲۰۲۲

پیروزی با گل اروپاییِ زوج طلایی؛
بازگشت به صدر پیش از دوئل مستقیم سرگروهی