رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«اثربخشی واکسن اسپایکوژن بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده است»

«اثربخشی واکسن اسپایکوژن بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده است» معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو: روز گذشته مجوز مصرف اضطراری از سوی سازمان غذا و دارو برای واکسن «اسپایکوژن» صادر شد. اثربخشی واکسن هایی همچون فایزر در مقابل سویه های جدید ویروس کرونا، کاهش یافته است و در برخی موارد به زیر […]

«اثربخشی واکسن اسپایکوژن بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده است»

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو:

روز گذشته مجوز مصرف اضطراری از سوی سازمان غذا و دارو برای واکسن «اسپایکوژن» صادر شد.

اثربخشی واکسن هایی همچون فایزر در مقابل سویه های جدید ویروس کرونا، کاهش یافته است و در برخی موارد به زیر ۵۰ درصد رسیده است.

این در حالیست که اثربخشی واکسن اسپایکوژن بالاتر از مقادیر مجاز اعلام شده در دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت بوده است.