رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار علی باقری با نایب رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه

دیدار علی باقری با نایب رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه «نومان کورتولموش» نایب رئیس حزب عدالت و توسعه با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران و هیات همراه وی دیدار و رایزنی کرد. سفارت ایران در ترکیه با اعلام این خبر در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «نومان کورتولموش» نایب رئیس حزب […]

دیدار علی باقری با نایب رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه

«نومان کورتولموش» نایب رئیس حزب عدالت و توسعه با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران و هیات همراه وی دیدار و رایزنی کرد.

سفارت ایران در ترکیه با اعلام این خبر در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «نومان کورتولموش» نایب رئیس حزب عدالت و توسعه با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران و هیات همراه وی دیدار کرد.