رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رییس‌جمهور برای رفع محرومیت از زنان

دستور رییس‌جمهور برای رفع محرومیت از زنان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از دستور رییس‌جمهور برای رفع محرومیت از زنان با پرهیز از هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش‌های تکراری و تدوین برنامه عملیاتی بر پایه تحقیقات انجام شده، خبر داد.

دستور رییس‌جمهور برای رفع محرومیت از زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از دستور رییس‌جمهور برای رفع محرومیت از زنان با پرهیز از هدر دادن وقت و هزینه در پژوهش‌های تکراری و تدوین برنامه عملیاتی بر پایه تحقیقات انجام شده، خبر داد.