رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا دو نهاد ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد

آمریکا دو نهاد ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت گروه صنعتی ماموت و دیزل ماموت را از لیست تحریم‌های خود خارج کرده است. این دو نهاد در سپتامبر ۲۰۲۰ توسط دولت ترامپ به اتهام «تامین کالا برای برنامه موشکی ایران» در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند.

آمریکا دو نهاد ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت گروه صنعتی ماموت و دیزل ماموت را از لیست تحریم‌های خود خارج کرده است.
این دو نهاد در سپتامبر ۲۰۲۰ توسط دولت ترامپ به اتهام «تامین کالا برای برنامه موشکی ایران» در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند.