رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر عامل انتحاری انفجار امروز در مسجد شیعیان قندوز

تصویر عامل انتحاری انفجار امروز در مسجد شیعیان قندوز شبکه اعماق متعلق به داعش تصویری منتشر کرد و مدعی شد متعلق است به محمد اویغوری، عامل انفجار انتحاری امروز در مسجد سیدآباد قندوز افغانستان. در این حمله ۱۰۰ نفر کشته و ۲۰۰ تن مجروح شدند.

تصویر عامل انتحاری انفجار امروز در مسجد شیعیان قندوز

شبکه اعماق متعلق به داعش تصویری منتشر کرد و مدعی شد متعلق است به محمد اویغوری، عامل انفجار انتحاری امروز در مسجد سیدآباد قندوز افغانستان.

در این حمله ۱۰۰ نفر کشته و ۲۰۰ تن مجروح شدند.