رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیسبوک اعلام کرد از مشکل به وجود آمده در اپلیکیشن‌های خود آگاه است

‏فیسبوک اعلام کرد از مشکل به وجود آمده در اپلیکیشن‌های خود آگاه است و در تلاش برای رفع مشکل هستند.

‏فیسبوک اعلام کرد از مشکل به وجود آمده در اپلیکیشن‌های خود آگاه است و در تلاش برای رفع مشکل هستند.