رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بنی صدر درگذشت

بنی صدر درگذشت ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان سالپتریه پاریس درگذشت.

بنی صدر درگذشت

ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان سالپتریه پاریس درگذشت.