رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان برگزاری اجلاس خبرگان رهبری به تعویق افتاد

زمان برگزاری اجلاس خبرگان رهبری به تعویق افتاد دبیرخانه مجلس خبرگان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد زمان برگزاری نهمین اجلاس خبرگان رهبری به زمان دیگری موکول شد. زمان برگزاری نهمین اجلاس رسمی این مجلس پیش تر ۲۰ مهرماه اعلام شده بود.

زمان برگزاری اجلاس خبرگان رهبری به تعویق افتاد

دبیرخانه مجلس خبرگان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد زمان برگزاری نهمین اجلاس خبرگان رهبری به زمان دیگری موکول شد.

زمان برگزاری نهمین اجلاس رسمی این مجلس پیش تر ۲۰ مهرماه اعلام شده بود.