رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودرو‌های رسوبی گمرک مشکل قضایی دارند

خودرو‌های رسوبی گمرک مشکل قضایی دارند معمار باشی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند ۳ نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند […]

خودرو‌های رسوبی گمرک مشکل قضایی دارند

معمار باشی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند ۳ نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود به کشور را ندارند.

اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص این خودرو‌ها مهیا باشد./باشگاه خبرنگاران جوان