رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیستم VAR در ورزشگاه آزادی تست شد

سیستم VAR در ورزشگاه آزادی تست شد هنوز استفاده از سیستم VAR در دیدار ایران و کره جنوبی مشخص نیست ولی این سیستم روز گذشته در ورزشگاه آزادی تست شد.

سیستم VAR در ورزشگاه آزادی تست شد

هنوز استفاده از سیستم VAR در دیدار ایران و کره جنوبی مشخص نیست ولی این سیستم روز گذشته در ورزشگاه آزادی تست شد.