رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یامین پور جای تندگویان را گرفت

یامین پور جای تندگویان را گرفت با حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان ،وحید یامین پور به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه منصوب شد. پیش از این تندگویان از سال ۱۳۹۶ این عنوان را در اختیار داشت.

یامین پور جای تندگویان را گرفت

با حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان ،وحید یامین پور به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه منصوب شد.

پیش از این تندگویان از سال ۱۳۹۶ این عنوان را در اختیار داشت.