رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت روحانی رکورد استقراض از بانک‌مرکزی را شکست

دولت روحانی رکورد استقراض از بانک‌مرکزی را شکست حجم پایه پولی در پایان مرداد ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصد رشد داشته. بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری […]

دولت روحانی رکورد استقراض از بانک‌مرکزی را شکست

حجم پایه پولی در پایان مرداد ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصد رشد داشته.

بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی ۲۵۶.۳ درصد افزایش داشته.

بدهی دولت به بانک‌مرکزی در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر در شهریور۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما در مرداد امسال و در زمانی که دولت تدبیر به کار خود پایان داد، بدهی دولت به بانک‌مرکزی به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسید./فارس