رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میثم دلخانی فینالیست شد

میثم دلخانی فینالیست شد میثم دلخانی به دیدار فینال وزن ۶۳ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رسید.

میثم دلخانی فینالیست شد

میثم دلخانی به دیدار فینال وزن ۶۳ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رسید.