رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ممنوعیت تردد شبانه همچنان برقرار است

طرح ممنوعیت تردد شبانه همچنان برقرار است سردار حاجیان، سخنگوی ناجا: برای تردد شبانه همچنان همان مصوبه‌ ستاد ملی مقابله با کرونا پابرجا است. پلیس هرگونه اقدامی که می‌خواهد انجام دهد، اعم از برداشتن ممنوعیت و یا تغییر ساعت ممنوعیت منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است و تصمیم گیری با پلیس نیست. […]

طرح ممنوعیت تردد شبانه همچنان برقرار است

سردار حاجیان، سخنگوی ناجا:

برای تردد شبانه همچنان همان مصوبه‌ ستاد ملی مقابله با کرونا پابرجا است.

پلیس هرگونه اقدامی که می‌خواهد انجام دهد، اعم از برداشتن ممنوعیت و یا تغییر ساعت ممنوعیت منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است و تصمیم گیری با پلیس نیست.

درآمد ناشی از جرائم کرونایی براساس قانون به خزانه دولت واریز می‌شود.