رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحویل محموله ۶ میلیون دُزی واکسن کرونا به وزارت بهداشت

تحویل محموله ۶ میلیون دُزی واکسن کرونا به وزارت بهداشت بیست‌وچهارمین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال‌احمر حاوی ۶ میلیون دُز واکسن، امروز یکشنبه؛ هجدهم مهرماه در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

تحویل محموله ۶ میلیون دُزی واکسن کرونا به وزارت بهداشت

بیست‌وچهارمین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال‌احمر حاوی ۶ میلیون دُز واکسن، امروز یکشنبه؛ هجدهم مهرماه در فرودگاه امام خمینی به وزارت بهداشت تحویل داده شد.