رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: ستاد تنظیم بازار عملیاتی‌تر شود

رئیسی: ستاد تنظیم بازار عملیاتی‌تر شود رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است و باید فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود. وزارت اقتصاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را در چارچوب قانون بودجه با جدیت پیگیری کند. هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی […]

رئیسی: ستاد تنظیم بازار عملیاتی‌تر شود

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است و باید فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود.

وزارت اقتصاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را در چارچوب قانون بودجه با جدیت پیگیری کند.

هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.