رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۲۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۲۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۲۵۶ بیمار جدید

فوت ۲۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۲۵۶ بیمار جدید