رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناصری‌نژاد: آب شرب شادگان، فاضلاب است

ناصری‌نژاد: آب شرب شادگان، فاضلاب است نماینده مردم شادگان در مجلس: آبی که به شادگان به عنوان آب شرب تحویل داده می‌شود، فاضلاب است. این موضوع تبدیل به یک تراژدی ناتمام شده است. مردم با انواع بیماری‌های داخلی و پوستی مواجه هستند. این موضوع چه زمانی حل خواهد شد؟ وضعیت آب شرب به هیچ وجه […]

ناصری‌نژاد: آب شرب شادگان، فاضلاب است

نماینده مردم شادگان در مجلس:

آبی که به شادگان به عنوان آب شرب تحویل داده می‌شود، فاضلاب است.

این موضوع تبدیل به یک تراژدی ناتمام شده است.

مردم با انواع بیماری‌های داخلی و پوستی مواجه هستند. این موضوع چه زمانی حل خواهد شد؟

وضعیت آب شرب به هیچ وجه قابل تحمل نیست و هیچ مسئولی نباید در این رابطه سکوت کند.