رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد خدادی دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا شد

محمد خدادی دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا شد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی حکمی محمد خدادی را به عنوان مشاور خود و دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا انتخاب کرد.

محمد خدادی دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا شد

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی حکمی محمد خدادی را به عنوان مشاور خود و دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا انتخاب کرد.