رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد شد

سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد شد رئیس‌جمهور با صدور حکمی سعید محمد را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد

سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد شد

رئیس‌جمهور با صدور حکمی سعید محمد را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد