رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش زارع‌پور به احتمال قطع اینستاگرام در کشور: این موضوع در اختیار وزارت ارتباطات نیست

واکنش زارع‌پور به احتمال قطع اینستاگرام در کشور: این موضوع در اختیار وزارت ارتباطات نیست وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال قطع دسترسی به اینستاگرام اظهار داشت این موضوع جزو تصمیماتی نیست که در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. «عیسی زارع پور» تاکید کرده اگرچه بایستی حداکثر استفاده را از این شبکه اجتماعی […]

واکنش زارع‌پور به احتمال قطع اینستاگرام در کشور: این موضوع در اختیار وزارت ارتباطات نیست

وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال قطع دسترسی به اینستاگرام اظهار داشت این موضوع جزو تصمیماتی نیست که در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

«عیسی زارع پور» تاکید کرده اگرچه بایستی حداکثر استفاده را از این شبکه اجتماعی برای حل مشکلات کشور داشت، اما در عین حال فضا بایستی قانونمند باشد تا اگر حقی از کسی ضایع شد، بتوان آن را پیگیری کرد: «در هر حال تصمیمات درباره اینکه چه پلتفرمی استفاده بشود یا نشود، در اختیار وزارت ارتباطات نیست.»