رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه کشورمان: برای بازگشت به مذاکره تاخیر نمی‌کنیم

وزیر خارجه کشورمان: برای بازگشت به مذاکره تاخیر نمی‌کنیم امیرعبداللهیان: تصمیم داریم که به مذاکرات برگردیم و به طور فشرده درحال بررسی نتایج مذاکرات وین هستیم. در بازگشت به مذاکره تاخیری نخواهیم داشت؛ هدف قهوه نوشیدن را در میز مذاکره نداریم. چیزی که ما اکنون نیاز داریم بازگرداندن اعتماد است؛ ما اعتمادی به رفتار آمریکایی‌ها […]

وزیر خارجه کشورمان: برای بازگشت به مذاکره تاخیر نمی‌کنیم

امیرعبداللهیان:
تصمیم داریم که به مذاکرات برگردیم و به طور فشرده درحال بررسی نتایج مذاکرات وین هستیم.

در بازگشت به مذاکره تاخیری نخواهیم داشت؛ هدف قهوه نوشیدن را در میز مذاکره نداریم.

چیزی که ما اکنون نیاز داریم بازگرداندن اعتماد است؛ ما اعتمادی به رفتار آمریکایی‌ها نداریم.