رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصمیم نهایی برای زمان بازگشایی مدارس اعلام شد

تصمیم نهایی برای زمان بازگشایی مدارس اعلام شد معاون آموزش متوسطه وزات آموزش و پرورش: تمام مدارس از پایان آبان به شیوه حضوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و صدور مجوز بازگشایی حضوری مدارس، منوط به تکمیل و ارائه چک لیست‌های بهداشتی و خودارزیابی مدیران مدارس است./فارس

تصمیم نهایی برای زمان بازگشایی مدارس اعلام
شد

معاون آموزش متوسطه وزات آموزش و پرورش: تمام مدارس از پایان آبان به شیوه حضوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و صدور مجوز بازگشایی حضوری مدارس، منوط به تکمیل و ارائه چک لیست‌های بهداشتی و خودارزیابی مدیران مدارس است./فارس